QUEUES DE HOMARD / LOBSTER TAIL

QUEUES DE HOMARD / LOBSTER TAIL

Queues de Homard / lobster tail IQF, homarus americanus, Canada

  • 4-5 oz /10 lb
  • 5-6 oz / 10 lb

Aloha Seafood SAS - 47 Bis rue Delaage, 49100 Angers - France.

© 2018 par Marie Stephan